Местни избори 2023

За функция „Здравеопазване“

Съдействие за уреждане на финансови, социални и организационни проблеми на здравните заведения, детските ясли и училищно здравеопазване в рамките на правомощията на Общината.

Изготвяне на разработки, анализи, програми и предложения за управленческо решение в областта на здравеопазването на Общината.

Оценка на дейността на заведенията от здравеопазването в система от показатели, съответстващи на характера на дейността.

Изготвяне на предложения за обезпечаване единното методическо ръководство на системата на здравеопазване в Общината, изхождайки от законовата нормативна уредба.

Осъществяване на контрол на заведенията от здравеопазването на общинско подчинение в рамките на прерогативите на Общината

Организиране на компетентно проучване и решаване  на постъпилите молби, жалби и предложения на гражданите за подобряване здравното обслужване на населението.

Изготвяне и предаване в срок на информацията на здравеопазването, която трябва да се представи от Общината на Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция, РЗОК, Общински съвет и други.

Осъществяване на връзки с дарителски и нестопански организации за получаване на дарения и участие в програми за сътрудничество.

Иницииране участие и реализиране на програми и проекти в сферата на здравеопазването към Министерство на здравеопазването и европрисъединителните фондове.

Организиране на мероприятия свързани с квалификацията на медицинските кадри за които Общината носи отговорност.

 

публ. на 27.04.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220