Болнична и извънболнична медицинска помощ


БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД
ул. „Старозагорска ” № 16
Управител – д-р Кети Маналова - Владкова
тел./факс – 0431/65665;0431/68308
Централа – 0431/ 68300
E – mail: mbalkazanlak@mail.bg

 

Многопрофилна болница за активно лечение. Работи по договор с НЗОК. Обемът на медицинската дейност е изключително голям. Лечебното заведение предлага качествена и високо квалифицирана медицинска помощ. Цялостната дейност е насочена към реализиране на държавната и общинската здравна политика и утвърждаване на водещо място в областта на диагностично – лечебната дейност.

На 16 април 2004 година беше сключено споразумение за взаимно сътрудничество и коопериране между Болница „Дюпон” LLC ( ООД), САЩ и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД,гр. Казанлък. Споразумението включва:

 • Обмен на информация – похвати и процедури, най- добри практики и др.; консултиране между старшите ръководства на двете болници; обмен на информация относно най- добрите медицински практики между членовете на медицинските персонали
 • Обмен на персонал – посещения на лекари и управленски персонал с цел обучение и въвеждане на нови медицински методи и съвременни практики в лечебно- диагностичния процес, както и споделяне на добрия опит по отношение на хуманитарни обществени дейности.

СТРУКТУРА:

 • КОНСУЛТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
  • Регистрационно – информационно бюро
  • Приемно – консултативни кабинети по акушерство и гинекология, хирургия, ортопедиа и травматология, анестезиология, вътрешни болести и неврология, детски болести, УНГ, физиотерапия  и рехабилитация
  • Медикодиагностични лаборатории – клинична, микробиологична, патохистологична, лаборатория по трансфузионна хематология
  • Отделения без легла – отделение за образна диагностика, функционално отделение, отделение по клинична патология
    
 • СТАЦИОНАРЕН БЛОК
  • Отделение по хаматология и ендокринология
  • Интензивно кардиологично отделение
  • Отделение по гастроентерология и пулмология
  • Акушеро- гинекологично отделение
  • Хирургично отделение
  • Отделение по ортопедия и травматология
  • Детско отделение
  • Нерологично отделение
  • Отделение за УНГ болести
 • ОАИЛ
 • Отделение по хемодиализа и нефрология
 • Психиатрично отделение
 • БОЛНИЧНА АПТЕКА
 • АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ БЛОК

ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Извънболничната медицинска помощ се осигурява от диагностично- консултативни центрове, медико-диагностични лаборатории, индивидуални практики за първична и специализирана медицинска и дентална помощ, здравни кабинети в детски градини, училища и ОДЗ, дневни детски ясли и детска млечна кухня.

Диагностично-консултативни центрове:

„ДКЦ Поликлиника - Казанлък ”ЕООД
/ул. „Стара планина” № 12/

Структура на ДКЦ Поликлиника - Казанлък: вътрешни болести, кардиология, неврология, ендокринология, пулмология, хирургия, ортопедия, гастроентерология, кожни и венерически болести, очни болести, ушни – носни и гърлени болести, психиатрия, акушеро – гинекологични болести, образна диагностика ( разполага с мамограф), физиотерапия.

Прилагат се съвременни високо ефективни методи и нови технологии за диагностика и лечение.Създаден е Медицински център в ромската махала по програма на Община Казанлък „Осигуряване достъпа на ромите до здравни услуги в община Казанлък”.

Медицински центрове:

“Ескулап – В “ ЕООД
ул. „Ген. Скобелев” № 16, ул.” Д-р Баев” № 15, ул.” Ал.Константинов” № 6
тел. 0431/78139; 0431/ 85017

 

“Арсенал “ ЕООД
ул. „Розова долина” 100, ул.”Климент” № 1
тел.0431/64055; 431/63564

 

„Медицински център Казанлък ” ООД
ул. „Христо Ботев” № 78
тел. 0431/63564

 

„МЦ МЕДКОНСУЛТ” ООД
Бул.„.23-ТИ Пехотен Шипченски полк” № 11 , ет. 2
моб. 0887719861

 

Медико-диагностична лаборатория “Севтополис” ООД
ул.”Неофит Рилски” № 10
тел. 0431/62802

 

“Мега-плам-медико-техническа лаборатория  “ ЕООД
ул. „Христо Ботев” № 41, ул.”П.Стайнов” 10

 

“Корона –МД” медико-техническа лаборатория
ул. „Кирил и Методий” № 10

 

 „Мазалат”
 ул.” Любомир Кабакчиев” № 4
 тел. 0431/62225

публ. на 27.04.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220