Информация за програмата

Българската банка за развитие (ББР) ще привлече финансов ресурс в размер на 1 млрд. лева за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Банката ще получи държавна гаранция, съгласно чл. 100 от Закона за Държавния бюджет за 2015 г., която ще спомогне за привличането на заемен ресурс от международни финансови институции при възможно най-добри условия.

Националната програма за енергийна ефективност е приета с решение на Министерския съвет от 27 януари 2015 г. Тя предвижда предоставянето на финансова помощ на собствениците на частни жилищни сгради с не по-малко от 36 апартамента, построени преди април 1999 г. по индустриален способ. Програмата ще спомогне за намаляване на разходите за електроенергия на домакинствата, както и за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

ББР ще участва в договарянето на споразуменията за предоставяне на финансов ресурс по програмата. След окончателното финализиране на условията по заемите, техните параметри ще бъдат предоставени за одобрение от Министерския съвет и ще бъдат публично оповестени.

За отпускането на целево финансиране ББР ще сключва тристранни договори с кметовете на районните общини, представляващи Сдруженията на собствениците, и съответните областни управители в качеството им на представители на българската държава. Договорите ще бъдат индивидуални за всеки проект, като средствата ще се получават по специално разкрити банкови сметки в ББР.

Сградите с одобрени заявления за кандидатстване ще получат 100% безвъзмездна финансова помощ. Сдруженията на собствениците нямат никакви финансови ангажименти или задължения към ББР – те ще бъдат създадени единствено за целите на програмата и ще се закриват непосредствено след нейното изпълнение.

За въпроси и информация относно програмата: Гише №7 - „Общинска собственост в Центъра за Информация и Услуги на Гражданите в Община Казанлък и на тел.: 0431/98261

 

публ. на 27.04.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220