Образци на документи

Заявление за регистрация на сдружение на собствениците

Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредяване на СС

Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредяване на СС

Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение 4_Споразумение за създаване на СС

Приложение 5_Заявление за интерес и финансова помощ

Приложение 6_Справка за ССО

Приложение 7_Покана за свикване на ОС на СС

Приложение 8_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Приложение 9_Протокол от ОС на СС 

Приложение 10_Договор+Декларация за минимални помощи

Приложение 12_Декларация - нечлен на СС

Приложение 14_Схема_минимални помощи 

Приложение 15_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 16_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 17_Протокол от ОС на собствениците (ЕС) 

публ. на 27.04.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220