ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

В Община Казанлък, функциониращи в сферата на услугите са банките. Банките се явяват един от най-важните елементи, в която функционират и развиват дейността си икономическите агенти – фирмите, предприятията и физически лица. На територията на общината има клонове на 13 банки, разположени в гр. Казанлък, някои, от които с повече от един клон. Банкомати на тези банки са разположени в различни населени места на територията на общината.

 

Клон на банка

Адрес

Телефон

1

Райфайзенбанк

ул. Паисий Хилендарски №3

0431/6 89 12

2

Алианц България

ул. „Йордан Стателов" №1

0431/6 87 70

ул. "Славянска" №11, ет. 2

0431/6 28 41

3

Пиреос България АД

пл. „Севтополис" №15A

0431/6 46 84

4

Първа инвестиционна банка

пл. „Севтополис“ №11

0431/6 70 78

5

Обединена българска банка АД

пл. „Севтополис“ №14

0431/6 87 03

6

Уникредит Булбанк

ул. „Отец Паисий Хилендарски“ №16

0431/6 34 86

бул. „Розова долина“ №4

0431/6 81 25

7

Токуда банк АД

ул. „Академик Петко Стайнов“ №9

0431/6 78 94

8

Банка ДСК

бул. „Александър Батенберг“ №4

0431/6 0104; 6 0111

ул. „23-ти Пехотен шипченски полк“ №31

0431/6 01 33

9

Общинска банка АД

ул. „Орешака“ №1

043 1/6 78 10

10

Централна Кооперативна Банка

ул. „Рила“ №8

0431/6 8242; 68241

бул. „23-ти Пехотен шипченски полк“ №3

0431/6 4517; 6 4518

11

Инвестбанк АД

ул. „Ал. Батенберг“ № 3

0431/6 82 12

12

Пощенска банка

пл. „Севтополис“ №17

0431/6 80 00

13

Търговска Банка Д АД

бул. „23-ти пехотен шипченски полк“ №11

0431/5 01 24

 

 

публ. на 21.06.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220