ЕТНОГРАФИЯ

Основен поминък, в миналото, в Казанлъшкия регион са били скотовъдството и земеделието, извършвани по примитивен начин. Домакинствата произвеждали и изработвали всичко необходимо за прехраната и облеклото на своите членове - платовете, дрехите, съдовете, мебелите. Специализацията на труда - занаятите - грънчарството, дърводелството, железарството, кожарството, се появили и развили по-късно и също били свързани с непосредствените нужди на ежедневието. Облеклото, домашното обзавеждане и оръдията на труда, освен практическо предназначение, носят усет за хармония и красота, който буди възхищение и днес.

В късното Средновековие и през Възраждането градският бит започнал все повече да се различава от селския. В Казанлък занаятите, и най-вече тези, свързани със спецификата на промишлеността на региона, най-важната от които розопроизводството, преживяват разцвет - абаджийство, гайтанджийство, папукчийство, ковачество, казанджийство, стъкларство. Организират се седмични пазари, събори и панаири, които "сверяват часовника" на местните производители и стимулират взаимоотношенията с други региони. Развиват се занаятчийските сдружения. Появяват се първите машини и манифактурата. Откриват се първите фабрики, расте броят на наемните работници. Облеклото и предметите на бита се променят. Навлиза европейският начин на живот. Ала битът не е само труд и материални постижения - той е радост от произведеното, надежда за бъдещето, разочарование и вяра, радост и скръб. А от тях се раждат обреди и вярвания, традиции и обичаи, легенди и приказки, песни и танци.

 Етнографски комплекс "Кулата"

Историко-етнографски комплекс "Кулата"Историко-етнографски комплекс „Кулата“ е изграден в най-старата част на Казанлък. Реставрирани са архитектурно-исторически паметници от Възрожденската епоха. Разположени са около най-старата улица на града „Княз Святополк Мирски“, която се намира в най-стария квартал „Кулата“. През 1976 г. в две от реставрираните къщи ИМ „Искра“ урежда етнографски експозиции, които показват градски и селски бит на средната класа на казанлъшкия регион от края на XIX в. В градската (Хаджиеновата) къща известно време е живял основателят на ИМ „Искра“ Петър Топузов. Възстановеният интериор показва прехода от традиционния селски към градски бит, навлизането на европейския бит и култура в живота на казанлъчани, което пък е свързано с търговията на розово масло по света.

Под навеса е уредена примитивна розоварна. Сборната колекция отразява традиционния бит на населението на Казанлъшко. Под навеса е експониран разнообразен инвентар, използван за обработването на земята. Дворовете и в двете къщи са оформени с калдъръм и с типичните цветя, вечно зелени храсти и дървета. 

публ. на 24.06.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220