Изпълнение на СМР по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в детска градина № 2 „Снежанка“, град Казанлък“

публ. на 23.12.2016

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в детска градина № 2 „Снежанка“, град Казанлък“, съобщавам, че часът и мястото за отваряне на офертите са непроменени от първоначално обявените.

Офертите ще бъдат отворени на 13.01.2017 г. от 11:00 часа в Административна сграда на Община Казанлък, ул. „Розова долина“ № 6, партер, стая П-8.

Приложени документи

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220