Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в детска градина № 2 „Снежанка“, град Казанлък“, по допълнително спор

публ. на 19.01.2017

 

Във връзка с удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в детска градина № 2 „Снежанка“, град Казанлък“, по допълнително  споразумение №3 / 16.12.2016г. към договор за безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-037-006/18.08.2015 г., финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема БГ 04-02-03-1 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“

 Офертите ще бъдат отворени на 31.01.2017 г. от 11:00 часа в Административна сграда на Община Казанлък, ул. „Розова долина“ № 6, партер, стая П-8.

  Изтегли Документ

Приложени документи

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220