Младежки общински съвет

Младежки общински съвет - Казанлък е неформална група от млади хора, обединени на доброволен принцип и свързани от желанието за развитие на младежта в община Казанлък. МОС функционира към общинската администрация, като представя и търси решение съвместно Община Казанлък, относно наболели проблеми в сферата на младежта. МОС се сформира изцяло на свободен принцип, с мандат от 2 години, като член може да бъде всяко лице на възраст  между 15 и 29 г. с постоянен адрес в община Казанлък.

 

МОС има за цел :

- да повиши осведомеността на младите хора от Община Казанлък във връзка с възможностите им за развитие, обучение и придобиване на ценно неформално образование и опит чрез дейността си, като достигне до по-голям брой млади хора;

- да реализира общи инициативи и проекти;

- да стимулира участие на младежите в обществения живот и да допринася за формиране на гражданско самосъзнание.


 

  Изтегли Документ
публ. на 19.05.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220