Покана за обществено обсъждане на бюджета

Обществено обсъждане на бюджет 2016 г.

Кметът на Община КАЗАНЛЪК  Галина Стоянова,

на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси,

кани  представители на бизнес средите, неправителствените организации,

държавните институции,  второстепенните разпоредители с бюджет

и цялата общественост на публично обсъждане на бюджета за 2016  година.

 

Уважаеми съграждани,

Предстои представяне, обсъждане и приемане на бюджета за 2016 г. Чрез годишния финансов план Община Казанлък реализира цели и приоритети, решава конкретни проблеми, като с това се стреми да подобрява условията на живот и публичните услуги на територията на общината.

За нас е важно бюджетът да се състави с Вашето участие и в тази връзка Ви каним на обсъждане на 30.11.2015 г. /понеделник/ от 17.30 часа в Залата на ул.“Искра“ 4.

Очакваме Вашите предложения и препоръки до 16.00 часа на 27.11.2015 г. в Центъра за информационно обслужване на Община Казанлък или на електронен адрес  mayor@kazanlak.bg Те ще бъдат включени в протокола от публичното обсъждане, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на бюджет за 2016 г., при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Вашите мнения, въпроси, препоръки и предложения са от изключителна важност.

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

Галина Стоянова

Кмет на Община Казанлък

 

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220