Издаване на разрешителни за извършване на търговска дейност за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Наименование на услугата:

Издаване на разрешителни за извършване на търговска дейност за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Правно основание /нормативни документи/:

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък;

Необходими за изпълнение на услугата документи:

- Заявление по образец;

- Анкетна карта за земеделски производител, заверена за текущата година;

Важно! Задължително е посочването на ЕИК в заявлението.

Срок за изпълнение: 14 дни
 

Такса:

1. За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция на кв.м. :

на ден – 2,00 лв.

на месец – 15,00 лв.

за продажба с лек автомобил на ден – 5,00 лв.

за продажба с товарен автомобил или ремарке на ден – 10,00 лв.

2. За ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки, се събира такса в размер удвоения размер на таксата по т.1.

3. За ползване на тротоари, площади, улични платна и др.терени за търговска дейност на открито, вкл. за разполагане на маси, столове, витрини и др. се събира такса:

3.1. На кв. м за един ден:

първа зона – 0.80 лв.

втора зона – 0.50 лв.

трета зона – 0.40 лв.

четвърта зона– 0.30 лв.

за продажба на книги - 0,40 лв.

3.2. На кв. м за пълен месец:

първа зона – 9.00 лв.

втора зона – 7.00 лв.

трета зона – 6.00 лв.

четвърта зона – 4.00 лв.

за продажба на книги – 5,00 лв.

 

3.3. За продажба на царевица и сладолед на месец на кв. м:

първа зона – 50.00 лв.

втора зона – 40.00 лв.

трета зона – 30.00 лв.

четвърта зона – 25.00 лв.

 

3.4. За поставяне на кафе машини и пиле-грил на месеца на кв. м:

първа зона – 100.00 лв.

втора зона – 50.00 лв.

трета зона – 40.00 лв.

четвърта зона – 30.00 лв.

 

4. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки се събира такса на кв.м. на ден в размер:

- 3,00 лв. /кв.м./ ден за повече от 5 дни

- 5,00 лв./ кв.м/ден – до 5 дни.

 

5.  За ползване на места, върху които са организирани панорами, събори и празници за разполагане на съоръжения за обществено хранене се събира такса на кв. м. на ден в размер на 3,00 лв./кв.м./ ден.

 

6.  За ползване на места по време на организирани панорами, събори и празници за разполагане на маси, стилажи и др. с цел извършване на търговия с произведения на изкуството и художествените занаяти се събира такса на кв. м на ден в размер на 3,00 лв./кв.м./ ден.

 

7. За ползване на места, върху които са организирани панорами, моторни люлки и др. се събира такса на кв. м на ден 0.40 лв.

 

8. За ползване на места по време на панорами, събори и празници за разполагане на стрелбища, батути и други подобни се събира такса в размер на 0.70 лв. на кв. м на ден.  

 

9. За ползване на места, върху които са организирани циркови представления се събира такса на кв.м. на ден 0.30 лв.

 

10. За поставяне на кафе машини, машини за закуски и други в административни сгради, училища и други се събира такса в размер на 70.00 лв. на месец на кв. м.  

 

публ. на 01.01.2004 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220