На „Тюлбето“ започват учебни стрелби от днес

От Щаба на Военно формирование 22180 – гр.Казанлък уведомяват за датите през месец септември, на които в района на учебния полигон над Казанлък ще се провеждат учебни стрелби: днес и утре, съответно – понеделник и вторник, 4-ти и 5-и септември, четвъртък и петък, 7-ми и 8-ми септември, както и работните седмици, от понеделник до петък, включително между 18 – 21 септември и 25 – 29 септември, 2017г.

На посочените дати, във времето от 08:00 ч. до 24:00 ч., в района на учебен център „Тюлбето“ ще се провеждат учебни стрелби и трябва да избягвате разходки там.

От Щаба на Военно формирование 22180 – гр.Казанлък обръщат внимание на гражданите, че ограниченията в движението се отнасят за хора, животни и машини и предупреждават, че на нарушителите ще бъде търсена съдебна отговорност на основание чл.389, ал.1 от Наказателния кодекс.

Своевременно изказваме благодарността си за проявеното от вас разбиране!

Пресцентър на община Казанлък

04.09.2017 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497

Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали: 0431/98 357
За сигнали при нарушения в Отдел "Чистота и Екология": 0889720019