Първа обща среща за обновяването на 3 детски градини и 5 училища в община Казанлък

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова организира първа обща работна среща по проекта „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“. В него се предвижда цялостна реконструкция и ново оборудване на 3 детски градини и 5 училища по населени места в общината.

В срещата взеха участие представители на ръководството на Община Казанлък, екипът, който ще ръководи работите по проекта, ръководствата на детските градини и училищата, в които ще се работи и тези, в които временно ще бъдат приети децата и представители на фирмите – изпълнители.

Във връзка с наближаването на зимния сезон бяха разгледани отново сроковете по графиците за дейностите и беше създадена организация за пренасочване на децата в учебните и детските заведения.

Ръководителят на проекта инж.Кънчо Христов представи екипа си и увери директорите на училищата и детските градини, че в тяхно лице ще имат пълна подкрепа и съдействие до успешния завършек на проекта.

Галина Стоянова благодари за проявеното разбиране на участниците в срещата и предупреди за търпение и спокойствие, защото дейностите по проекта трябва да се изпълняват стриктно.

Срещата се случва ден след официалното подписване на договора с управляващия орган – Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проектът на обща стойност 9 504 532,06 лв. е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. За три детски градини в ж.к.“Изток“ в Казанлък – ДГ“Здравец“, ДГ“Слънце“ и филиал на 15-та ДГ“Звънче“ и пет основни училища по населени места – селата Овощник, Хаджидимитрово, Ръжена и градовете Шипка и Крън проектът предвижда строително монтажни работи като въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и изграждане на водопровод и канализационни инсталации, газификация и свързване с градската газоразпределителна мрежа, монтаж на ново оборудване.

Дейностите трябва да започнат до края на месец октомври, тази година и със завършването им догодина учебната база на територията на общината ще бъде изцяло обновена.

 

Пресцентър на община Казанлък

04.10.2017 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497

Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56