Започва „ЕСЕНЕН САЛОН 2017“

Община Казанлък Ви уведомява, че започва събирането на художествени творби за изложба по повод ежегодния „Есенен салон“.

 

Право на участие имат всички художници родени, живели или живеещи в община Казанлък.

 

Условия за участие в ежегоден „Есенен салон“:

·        Всеки автор може да участва с не повече от 3 /три/ броя творби във всеки раздел :

·        Живопис,

·        Графика,

·        Скулптура;

·        Творбите трябва да са оригинални, създадени през предходната година;

·        Максимален размер:

·         Живопис: 120см.;

·        Графика-100см.;

·        Скулптура-60см.

·        До три дни след крайния срок на предаването на творбите се осъществява журирането им;

Други:

·        Награден фонд

Награда на Община Казанлък- “Есенен салон” 2017

Награда – Дебют на млад автор в “Есенен салон” 2017

Награда на Художествена галерия-Казанлък

Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия-Казанлък, а авторите им получават право за самостоятелна изложба през следващата календарна година в залите на ул. „Искра“ 4 и Художествена галерия-Казанлък.

 

Творбите се предоставят на Културно-информационния център на ул. „Искра“№4, не по-късно от 20.10.2017г. (включително).

10.10.2017 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497

Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56