Поздравителен адрес от Кмета Галина Стоянова за Деня на Будителите

                                     О Б Щ И Н А     К А З А Н Л Ъ К

 

ДО

ПРОСВЕТНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ДЕЙЦИ

В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н     А Д Р Е С

 

УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ,

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, ЖУРНАЛИСТИ, ПРОСВЕТИТЕЛИ,

 

 За мен е удоволствие в навечерието на един от най-светлите български празници да изразя своята благодарност и огромното си уважение към Вашия труд и  достойната Ви професионална и житейска мисия.

Приемете моите поздравления по повод 1 ноември – Деня на народните будители. Чрез почитта  към нашите първоучители, книжовници и просветители Вие  затвърждавате завещаната ни традиция и стремежа към духовност, знания и просперитет.

Пожелавам на всички Вас да запазите жив копнежа към знание, културно просвещение и свобода. Бъдете здрави и успешни в безкористната си служба в името на българския народ.

Честит празник!

 

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък

31.10.2017 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378