Време е за подаване на декларации за битови отпадъци на търговските обекти

От Дирекция „Местни приходи” напомнят на всички собственици и ползватели на нежилищен имот на територията на Община Казанлък, че до края на месец ноември трябва да подадат декларация за определяне на такса битови отпадъци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци на база количество отпадъци /приложение № 3/ за 2018 год. на Наредба № 26. Тя урежда определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, изменена и допълнена с Решение № 303 от 30.11.2016 г.

Ако не бъдат предприети действия за подаване на посочената декларация, собствениците подлежат на имуществена санкция по реда на ЗАНН.

Формулярът може да бъде изтеглен от интернет страницата на Община Казанлък www.kazanlak.bg в раздел „Дирекции и отдели“ - подраздел „Местни приходи“ → Декларации → Декларация по чл.18, ал.5 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.

Допълнителна информация може да получите в Дирекция „Местни приходи” на адрес: гр. Казанлък, бул.”Княз Ал. Батенберг” № 4, както и на телефони:  0431/98 347; 0431/99 036; 0431/98350.

 

Пресцентър на Община Казанлък

02.11.2017 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378