Бюджет 2018г. подпомага чувствително културната инфраструктура

Инвестиционната програма на Община Казанлък разширява обхвата на дейностите по подобряване на общински сгради с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, смяна на дограма и газификация с включване на сградите на културните институти. Капиталовата програма беше представена тази вечер в Информационния център на ул.“Искра“№4 в Казанлък. Предвидено е запазване на издръжката от тази година и увеличение на заплатите с 10%.

За Художествената галерия и Исторически музей „Искра“, Общинската библиотека, както и за Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства и Народно читалище „Искра – 1860“ е предвидено газифициране, подобрения на фасадите и смяна на дограмата, а за Общински театър „Любомир Кабакчиев“ – и разширяване на сцената. Общината планира основен ремонт на фондохранилището на Историческия музей, както и цялостен ремонт на салона на кино „Лекс“ в сградата на Община Казанлък, за да стане годен за представления.

Пресцентър на община Казанлък

28.12.2017 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378