Местни избори 2023

Среща с Младежки общински съвет - гр. Стара Загора

На 09.12.2017 година, Младежки общински съвет - Казанлък организира и проведе неформална среща с МОС - Стара Загора.

Повод за срещата бе спечелен от Младежки общински съвет - Сливен проект, в който младежите от Стара Загора са партньори.

Проектът цели да създаде чувство в младежите, че са чат от общата еуфория и случващото се в страната, както и да им покаже, че те са част от процеса на формиране и реформиране на политики. Да накара младите хора да приемат по-близо европейските идеи и ценности.

Срещата се проведе в сградата на Младежки дом - Казанлък, като в рамките на събитието, младежите се запознаха и дискутираха същността на Българското председателство на ЕС.

Бяха обсъдени целите на ротационното европредседателство, както и ползите за България. 

Срещата бе проведена в изпълнение проект по Дейност 2 „Младежки кампании и инициативи”, с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта на Министерството на младежта и спорта.

публ. на 11.12.2017 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220