Среща на младите с местната управа

Среща на ръководството на Община Казанлък и на Общински съвет – Казанлък с Младежки общински съвет и ученици от града се проведе в съботния предиобед в Културно-информационния център на ул.“Искра“№4 в Казанлък!

По инициатива на кмета на община Казанлък Галина Стоянова момичета и момчета от ученическите съвети на казанлъшките училища бяха запознати от общински съветници и администрацията с основните функции на местния парламент и Общината, с Програмата за младежта на Община Казанлък.

Беше представена работата на общинските съветници в комисиите, дейностите на Общинска администрация, бяха посочени някои от важните теми, по които трябва да бъдат обединявани усилията като рисковете от употреба на наркотици, злоупотреба с алкохол, вандализъм....

На младите бе обърнато внимание, че когато връстниците на момичета и момчета с подобни проблеми искат да им помогнат могат да постигнат най-много за тази цел.

На срещата бе представена накратко и работата на Младежки общински съвет, в който могат да членуват ученици от 15 до 29г.. МОС е консултативен орган към Кмета и работи съвместно и с Общински съвет за въпроси, които се отнасят до работата на младежите в града.

Целта на срещата бе да увери подрастващите казанлъчани,  че срещу себе си имат силна местна власт, която иска и може да подпомогне тяхното благоприятно развитие като полезни граждани за общността на Казанлък. Присъстващите момичета и момчета бяха призовани да не тръгват с предубеждението, че няма да бъдат разбрани, а да се доверят на механизмите и силите на местното управление, да посещават сесиите и комисиите на Общинския съвет.

Всички, които проявяват интерес по поставените теми могат да намерят още информация в сайта на Общината и конкретно в „Портал на младежта“, във фейсбук страницата на Община Казанлък и интернет страницата на Общински съвет – Казанлък.

Приятелският разговор приключи с обещание за следваща среща по конкретни общи идеи.

 

10.03.2018 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378