„Доставка на оборудване и обзавеждане по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“ по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Специализирано оборудв

публ. на 15.03.2018

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с удължаването на срока за подаване на оферти до 17:30 ч. на 28.03.2018г. по обществена поръчка с предмет Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“  по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Специализирано оборудване“; Обособена позиция №2: „Стандартно обзавеждане“; Обособена позиция №3: „Компютърна и офис техника“; Обособена позиция №4: „Сензорна градина“, Ви уведомявам, че отварянето на постъпилите оферти за всички обособени позиции ще се извърши на 29.03.2018г. от 09:00 часа в Административната сграда на Община Казанлък, гр.Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, партер, стая №8.

 

Възложител,            /п/

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на община Казанлък

 

Приложени документи

публ. на 15.03.2018 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220