Община Казанлък обявява кампания за разширяване на услугата „Топъл обяд“

Община Казанлък  предприема стъпки за разширяване на обхвата на предоставяната социална услуга по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък“. С тази цел започва проучване за потенциални нови кандидати.

Считано от 02.05.2018 г., сряда до 10.05.2018 г., четвъртък, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в Домашен социален патронаж на ул.,,Отец Паисий Хилендарски“ № 3, гр. Казанлък ще бъдат приемани заявления от следните целеви групи:

·         Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
·         Лица, с доказана липса на доходи и техни близки, които се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Казанлък;
·         Самотно живеещи лица и семейства, с минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
·         Скитащи и бездомни деца и възрастни;
·         Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Община Казанлък започва кампания за набиране на нови заявления на кандидати за "Топъл обяд", за да предприеме действия по осигуряване на достъп на повече нуждаещи се хора до обедно меню - супа, основно ястие и хляб, а в допълнение - индивидуално консултиране и съдействие за:
- възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на община Казанлък, включително и такива, финансирани от Европейския социален фонд;
- временен подслон на бездомни хора, достъп до здравеопазване и образование, управление на семейния бюджет, съвети за здравословно и балансирано хранене.

Пресцентър на община Казанлък

 

30.04.2018 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378