Длъжностно лице по ЗЛД

Данни за Администратора:
Данни за контакт с Община Казанлък:

Местоположение:
Държава: България
Адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ 6

Телефон: 0431  98201
Ел. поща: mayor@kazanlak.bg

Интернет страница: www.kazanlak.bg

 

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

име: Десислава Маркова

данни за кореспонденция: гр. Казанлък, бул. "Розова долина" 6
Ел. поща:  d.markova@kazanlak.bg
Тел: 0431 98 270

публ. на 23.05.2018 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220