ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПО ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГРАД КАЗАНЛЪК“

Община Казанлък кани обществеността на официални церемонии по откриване на улици и междублокови пространства, реконструирани и рехабилитирани в рамките на проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“.

Откриването на обновените обекти ще се проведе на 22 юли 2018 г. (неделя), в жк „Изток“ на град Казанлък, с начален час 10:00 ч. и място на провеждане ул. „Кремона“, южно от блок №20  и 10:30 ч. за Зелена площ/зона за отдих 2, източно от блок №23.

С церемониите се отбелязва приключване на строителството по обновяване на обществено значими обекти на територията на жилищен квартал „Изток“ в град Казанлък.

Проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“ е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

 

 

17.07.2018 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378