„Изграждане /ново строителство/, реконструкция /основен ремонт/, текущ ремонт, полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на улици в гр. Казанлък, населените места в община Казанлък и общинската пътна мрежа.“

публ. на 26.07.2018

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изграждане /ново строителство/ , реконструкция /основен ремонт/, текущ ремонт, полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на улици в гр. Казанлък , населените места в община Казанлък и общинската пътна мрежа.“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на 30.08.2018 г. е образувано производство № КЗК/748/2018г. по подадена от заинтересовано лице жалба срещу Решение №1223/26.07.2018г. на Кмета на община Казанлък, с което е открита процедурата по възлагане на горепосочената поръчка с предмет „Изграждане /ново строителство/, реконструкция /основен ремонт/, текущ ремонт, полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на улици в гр. Казанлък, населените места в община Казанлък и общинската пътна мрежа.“ .  С нея е направено и искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. Информацията е публично изнесена на официалния сайт на КЗК на 30.08.2018г.

 

Във връзка с гореизложеното уведомяваме всички заинтересовани лица, че процедурата е спряна до влизане в сила на някой от актовете изброени в чл.203, ал.3 от ЗОП

  

Възложител:

ГАЛИНА СТОЯНОВА          ……п……

Кмет на община Казанлък

 

Приложени документи

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220