Среща за напредъка по ремонта на СУ „Екзарх Антим I“

Всички страни – участници в дейностите по проекта за повишаване на енергийната ефективност на сградата на СУ „Екзарх Антим I", гр. Казанлък днес си дадоха среща на строителната площадка, за да проследят напредъка на работите.

Строително-монтажните дейности по проект ,,Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Екзарх Антим I“ започнаха през април, т.г. и включват: полагане на топлоизолация на външните стени, на покрива, на топлите връзки и на пода на сградата, граничещ с външен въздух; подмяна на дограма, където не е подменена; смяна на радиатори и тръбна мрежа на отоплителната инсталация на сградата.

Проектът е финансиран от Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен екофонд (НДЕФ). Целта на програмата е да поощрява инициативи, водещи до ограничаване на изменението на климата. Общата стойност на всички дейности по проекта е 1 378 828,26 лв. с ДДС, от които 206 824,24 лв. съфинансиране от общинския и училищния бюджети.

Ремонтът е планиран да завърши през септември, за да започнат учениците новата учебна година в обновената сграда на едно от най-големите училища в община Казанлък.

Пресцентър на община Казанлък

 

31.07.2018 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378