УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА МАНИПУЛАЦИИ И ВНУШЕНИЯ!

Във връзка с тиражираната информация за стартиране на кампания от МГ „Вис Виталис“ за изпращане на ваши снимки и видео клипове с придружаващи ги коментари относно движението на пътни превозни средства с животинска тяга /каруци/ ВИ ПРИЗОВАВАМ, виждайки подобни нарушения, ДА ИНФОРМИРАТЕ НЕЗАБАВНО ОРГАНИТЕ НА РЕДА В КАЧЕСТВОТО ИМ НА КОНТРОЛИРАЩИ ОРГАНИ – Районно Управление Полиция -Казанлък, ОД на МВР – Стара Загора на телефон 112.

Също така, 24 часа Община Казанлък приема сигнали за нарушения по всички Общински наредби на телефон 0 400 700 56.

Обръщам внимание на всички Вас, че със снимки, видеоклипове и коментари към тях -  каруци не се спират!

Така няма да постигнем спазването на общинските разпоредби и по-конкретно на Наредба №30. Единственото, което ще се постигне е извличането на политически и икономически дивиденти посредством генериране на интернет трафик, насочен към сайта на МГ „Вис Виталис“ и на определена група лица.

Повече от една година Община Казанлък е забранила с Наредба №30 движението на каруци на цялата територия на Казанлък. Спазването й е абсолютно задължително и на нарушителите се налагат санкции – глоби, отнемане на ППС с животинска тяга и на животни.

Нека бъдем единни в решаването на въпросите за Казанлък по законосъобразен начин!

Вярвам в мъдростта и отговорността на всеки един от Вас!

С уважение,

         ГАЛИНА СТОЯНОВА

         Кмет на община Казанлък

 

31.10.2018 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378