Покана за участие в обществено обсъждане на проект «Светът на траките»

Община Казанлък кани всички заинтересовани граждани и юридически лица на обществено обсъждане на проект „Светът на траките“, разработен по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Заповядайте на 16.11.2018г. (петък), от 17.00 ч. в залата на Културно-Информационен център на ул. „Искра” № 4 в гр.Казанлък на представянето на проекта!

Целта на общественото обсъждане е всички заинтересовани страни да се запознаят с проектната идея за „Светът на траките“, разработена в рамките на приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ по процедура „Развитие на туристическите атракции“, да изразят мнение и да направят предложения по разглеждания проект.

Резултатите от общественото обсъждане ще бъдат взети под внимание при подготовката на проекта.

 

Заповядайте!

 

Пресцентър на Община Казанлък

 

 

09.11.2018 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378