Община Казанлък е против увеличаване цените на билетите от „Кумакс Инвест” ЕООД

Община Казанлък не одобрява увеличението на цените на билетите по различни маршрути от линиите от общинската и областна транспортна схема, направено едностранно, без знанието и съгласието й, от страна на „Кумакс Инвест” ЕООД. В свое писмо до фирмата – превозвач Общината изразява несъгласието си с новите по-високи цени на билетите, тъй като промените в цената на дизеловото гориво са плаващи и с кратковременни изменения в посока завишаване и понижаване. В момента не е налице изтекъл достатъчно дълъг период с постоянна цена на дизеловото гориво франко площадката на „Нефтохим” - Бургас, която, съотнесена към формулата за формиране на цената, да мотивира загуби на дружеството, респективно да е основание за изменение на действащите цени на билетите.

Община Казанлък подчертава, че не е съгласувала промяната на цените на билетите и увеличението е едностранно действие от страна на „Кумакс Инвест” ЕООД. Общината призовава фирмата незабавно да прекрати този процес. В писмото си Община Казанлък призовава превозвача да запази  досегашното равнище на цените на билетите и да насочи усилията си към подобряване качеството на обслужване и създаване на по-добър облик на услугата, предоставяна от него.

Неколкократно Община Казанлък е извършвала проверки, при които не е констатирала подобряване качеството на услугата, предоставяна на „Кумакс Инвест” ЕООД. Съставени са констативни протоколи за редица нарушения при изпълнението на договора, в т.ч. и за неизпълнение (пропускане) на курсове по някои линии. Въпреки наложените санкции за неизпълнение, от фирмата – превозвач все още не са изпълнили в пълен обем и друго свое задължение по договора - на всяка от спирките от съответната автобусна линия да оповестят чрез информационни табели, съдържащи графична и текстова информация с часовете на тръгване, преминаване и пристигане на автобус в зависимост от разписанието (делнични / празнични / почини дни), на която да се посочи телефон за сигнали и връзка с превозвача и с Общината, в случай на нарушение на разписанието. Това бе основно изискване от страна на Община Казанлък, насочено към подобряване информираността на гражданите, създаване на публичност и предвидимост на разписанията на градския и междуселищен транспорт, както и възможност за обратна връзка и своевременно подаване на сигнали в случай на нарушения.

Договорът между Община Казанлък и „КумаксИнвест” ЕООД за извършване на обществен превоз на пътници е за срок от 5 години, считано от 09.06.2017 г. и е публично достъпен на сайта на Общината – Профил на купувача.

 Пресцентър на община Казанлък

 

21.11.2018 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378