1 Копие - извадка от действащ ПУП/ОУП/

Правно основание/ нормативни документи/:

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък;

Закон за местни данъци и такси – чл.107, т.6;

Необходими за изпълнение на услугата документи: 

1.     Заявление по Образец

2.      Документ за собственост (копие);

Видове услуги – Срок за изпълнение – Такси :

1.Обикновена   

-  срок: 14 дни

- такса: По 10.00лв./бр. формат А4 и 15,00лв./бр. за формат А3 на хартиен носител и за електронен формат

 

2.Бърза

-  срок:   3 дни 

- такса: 150% увеличение  - 25,00лв./за бр. формат А4 и 37,50лв./бр. за формат А3 на хартиен носител и за електронен формат

 

публ. на 07.12.2018 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220