2 Предоставяне на данни от действащ кадастрален и/или регулационен план

Правно основание/ нормативни документи/:

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък;

Закон за устройство на територията

Закон за кадастъра и имотния регистър

Необходими за изпълнение на услугата документи: 

1.     Заявление по Образец

2.      Документ за собственост (копие);

2.      Документ за платена такса.

Видове услуги – Срок за изпълнение – Такси :

1.Обикновена – 14 дена -

  • Данни от действащ регулационен и/или кадастрален план на имот - 10.00 лв./имот
  • Координатен регистър на точки от РГО - 2.00 лв./точка

2.Бърза             - 7 дена - със 100% увеличение

3.Експресна   - 24 часа - със 200% увеличение

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220