Местни избори 2023

6 Издаване на удостоверение за съборена сграда

Правно основание/ нормативни документи/:

ЗКИР -   чл.54а, ал.2 и ал.3, във връзка с параграф 4, ал.1, т.2 и т.4 от ЗКИР

Необходими за изпълнение на услугата документи: 

  1. Искане по образец;
  2. Документ за собственост копиe
  3. Разрешение и платена такса за депониране на строителни отпадъци

 

Видове услуги – Срок – Такса:

1.  Обикновена – срок 14 дни     – такса 20 лв.;

2.  Бърза            - срок 3 дни    –  такса  50 лв.;

 

публ. на 10.12.2018 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220