1995_Регистрация на технически паспорт

Приложение:

  1. Технически паспорт на хартиен носител – 2 броя
  2. Технически паспорт в електронен вид – 1 брой магнитен носител
  3. Влязло в сила копие на Разрешение за строеж № .........
  4. Копие от издадено Разрешение за ползване за строежи I, II и III категория № ..........
  5. Заявление по образец

Срок:   7 дни

Такса: 30лв.

публ. на 14.12.2018 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220