Започна укрепване на 2-та рискови участъка на Старата река

Община Казанлък започна работа по двата проекта за корекция на коритото на Старата река до казанлъшкия квартал „Крайречен“ и на дерето на реката в село Енина, до вливането му в „Крънската вада“. Двата проекта са сред главните в Инвестиционната програма на Общината за 2019г. и се изпълняват със средства, осигурени от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерски съвет. Дейностите засягат двата участъка, които пострадаха най-тежко по време на поройните дъждове и овладяното наводнение на 25-и срещу 26-и май през 2016г.

В Енина Кметът Галина Стоянова и представители на нейния екип се срещнаха с изпълнителите на проекта и местни жители. Бяха разяснени основните дейности, а именно – изграждане на два нови моста, с ширина 8м. и дължина 5м., плюс прилежащата улица. На срещата всички страни по процеса на укрепването на енинското дере се разбраха, че за улеснение на енинци до цялостното изграждане на новите два широки моста старите няма да бъдат премахвани. В последствие, тяхното отстраняване е наложително, защото те не подлежат на обезопасяване и носят риск за преливане на реката в отделните участъци на енинското дере.

Специална комисия описва щетите след кризисната майска нощ преди две години и с Констативен протокол Община Казанлък предприема искане за финансиране от Комисията още на 27.07.2016г. Заради промени в правилника на организацията на дейността на Комисията, през февруари, 2017г. Община Казанлък подновява искането за финансиране. В края на месец март, 2017г. Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет решава отпускането на средства от държавния резерв за „предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии през 2017г. , и дава на Община Казанлък финансиране в размер на 373 728 лв.  за Инвестиционен проект за възстановяване и изграждане на „Коритото на р.Стара река, кв.“Крайречен“, град Кзанлък  ( Подобект 1 ) и „Дере, участък на р.Стара река – село Енина, община Казанлък“ ( Подобект 2 ). Междувременно, поради неотложност, Общината със собствени сили и средства изгражда частично двете най-засегнати подпорни стени и почиства част от речното корито. Одобрените 373 728лв. са необходими за подобрения на двата обекта – в града и село Енина.

В града се работи по изграждане на нова подпорна стена, след което по най-близката до реката улица „Орфей“ ще бъде положена трайна настилка.

Работите в двата участъка, в зависимост от метеорологичните условия, трябва да приключат през пролетта на 2019г.

Пресцентър на община Казанлък

 

24.01.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220