Общината ще подпомогне Общинската болница с 2 имота

С 2 имота Община Казанлък да подпомогне финансовата стабилност на МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“ЕООД бе предложено днес на заседанието на Общински съвет – Казанлък. Предложението направи общинският съветник д-р Стефка Димитрова, председател на Комисията по здравеопазване към Общински съвет – Казанлък. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова ще предостави за продажба имоти общинска собственост, сумите от която ще постъпят за покриване на стари задължения или за инвестиции на казанлъшката многопрофилна болница.   

В мотивите се посочва, че дружеството е с очаквана загуба в размер на 170 000лв. към края на миналата година, с което общата натрупана загуба нараства до 2 092 000лв. В същото време, задълженията на болничното заведение към доставчици достигат 1 313 000лв. Тъй като дружеството не разполага с лостове за предприемане на кризисни мерки, а Общината – със свободни средства, след проведени разговори страните се разбират да предприемат оздравителни действия за гарантиране на обслужването на жителите на града и общината от МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“.

Пресцентър на община Казанлък

 

04.02.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220