Общински конкурс за ученици в памет на 23 пехотен Шипченски полк

23 ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК - 130  ГОДИНИ ВОЕННА БОЙНА СЛАВА

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

И

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

ОРГАНИЗИРАТ

ОБЩИНСКИ КОНКУРС НА ТЕМА:

„УЧАСТИЕТО НА МОЯ РОД В РЕДОВЕТЕ НА „23 ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК“ ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНИТЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ. РОДОСЛОВНО ДЪРВО“

Конкурсът има за цел:

 • да провокира младите хора на община Казанлък да проучат славното минало на своя род и семейство и да се запознаят с историите на своите предци, взели участие в освободителните борби за България;
 • Да мотивира творческото развитие на подрастващите да пресъздадат личните семейни истории в стихотворения, есета, рисунки, родословно дърво и др.
 • Да стимулира младите казанлъчани да открият велики истории и покажат, че са достойни наследници на смели казанлъчани, допринесли за обединението на България;
 • Да стимулира развитието на детския талант в областта на историческото наследство, изобразителното изкуство и литературното творчество;
 • Да създаде подходяща атмосфера за изява на талантливите млади казанлъчани;
 • Да се формира у подрастващите национално самосъзнание и самочувствие, че са наследници на славни бойци за свобода;
 • Да се популяризира ролята и значението на  славния „23 ПШП“

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

Конкурсът е отворен за всички ученици на територията на община Казанлък

Провежда се в три направления:

        I. НАПРАВЛЕНИЕ: Литературно творчество

 1. Авторите могат да участват в конкурса с разкази, есета и стихотворения, лично творчество
 2. Всеки автор може да участва с една творба
 3. Творбите се изпращат в 2 ( два ) екземпляра на хартиен носител
 1. НАПРАВЛЕНИЕ: Изобразително изкуство - рисунка
 1. Техника и формат  без  ограничения
 2. Всеки автор може да участва в конкурса с по една творба.
 1. НАПРАВЛЕНИЕ: Родословното дърво на моето семейство . Участието на моя род в редовете на „23 ПШП“ по време на войните за обединението на България – Родословно дърво
 1. Всеки участник пресъздава по интересен и оригинален начин родословното дърво на своя род, като започне от предците си, участвали в редовете на „23 ПШП“ по време на войните за обединението на България и стигне до себе си като един съвременен и горд потомък на рода си.
 2. Родословното дърво може да бъде изработено като макет, апликация, колаж и други техники по избор.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ЗА ТРИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

първа възрастова група – I – IV клас

втора възрастова група – V – VIII клас

трета  възрастова  група – IX – XII клас

Изпратените  творби  за  конкурса  са  индивидуални  и  трябва да съдържат следната  информация:

 1. трите имена на автора, възраст, точен адрес
 2. учебно заведение, клас /училище, ЦПЛР, читалище, клуб, школа /
 3. телефон и e-mail  за връзка

Творбите със задължителната информация за участника да бъдат изпратени  в  добре  затворен  плик.

СРОК  ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: НАЙ-КЪСНО ДО 10.05.2019 г. 

НА АДРЕС: Гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, Гише №2 – Деловодство

За конкурса „УЧАСТИЕТО НА МОЯ РОД В РЕДОВЕТЕ НА „23 ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК“ ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНИТЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ. РОДОСЛОВНО ДЪРВО.“

Лице за контакт – Румяна Сандалова, тел.0878799241

-   Творби, изпратени след посочения срок, както  и  неотговарящи  на  условията  за  участие, не се класират.

-    Журирането ще се осъществи през месец май 2019 г.

-    Творбите не се връщат.

 • Информацията  за  класираните  участници  ще  бъде  публикувана  на  сайта на Община Казанлък.
 • С участието си в конкурса се съгласявате всички данни / имена, години, клас, училище, снимки и др./, свързани с участниците и техните творби да се заснемат и публикуват в електронни и печатни медии с нетърговска цел само и единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява.

 

 

13.03.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378