СЪСТАВ на Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Казанлък

по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по групи представители на заинтересованите страни

 

Представители на Община Казанлък:

Секретариат:

 1. Председател - Иванка Иванова, Секретар на Община Казанлък и Ръководител на Междинно звено Казанлък.
 2. Секретар – Маргарита Рангелова, началник на отдел „Административно обслужване“ и член на Междинно звено Казанлък.

Членове:

 1. Лилия Цонкова – зам.-кмет по проекти с външно финансиране и хуманитарни политики в Община Казанлък.
 2. Даниела Коева - зам.-кмет по инфраструктура, строителство и транспорт в Община Казанлък.
 3. Живка Узунчева – началник на отдел „Устройство, планове, проектиране и кадастър“ и член на Междинно звено Казанлък.
 4. Хабибе Богутлиева – началник на отдел „Стратегическо планиране и проекти“, Община Казанлък.
 5. Иоана Желязкова – гл. експерт „Местно ик. развитие“ , Община Казанлък
 6. Кольо Байков - гл. юрисконсулт, Община Казанлък.
 7. Радостина Йосифова – началник на отдел „Екология и транспорт“, Община Казанлък.

Представители на образователни институции:

 1. Митра Николова -  директор на ДГ № 1 „Здравец“ гр. Казанлък.
 2. Цвета Милева - директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Казанлък.

Представители на неправителствени организации в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи:

 1. Димитър Банов - Представител на Фондация "Даром сте приели, даром давайте".
 2. Мария Гинева – представител на СНЦ „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък.

Представители на екологични организации:

 1. Жельо Желев - председател на Туристическо дружество "Орлово гнездо"-Казанлък.

Представители на организации в сферата на образованието, науката и културата:

 1. Владимир Чучумишев - координатор на Регионален академичен център -Казанлък на БАН.
 2. Радослав Петков – зам.-директор на ИМ „Искра“ Казанлък.

Представители на сдружения на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради

 1. Мария Цонева - член на УС на Сдружение на собствениците на жилища в многофамилна жилищна сграда на ул. Пушкин № 4, гр. Казанлък.

 Представители на държавни институции:

 1. Стоянка Ковачева - социален работник, отдел  ХУСУ към Дирекция "Социално подпомагане" – Казанлък.

Представители на браншови организации:

 1. Йордан Игнатов - главен секретар на Казанлъшка Търговско-промишлена палата.

 

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък

 

 

Дата: 12.03.2019 г.

 

  Изтегли Документ
публ. на 14.03.2019 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220