Започва онлайн кандидатстването за детски градини за 2019/2020 учебна година

От 09.04.2019 г., вторник, официално започва онлайн кандидатстването за прием на деца в общинските детските градини и филиалите към тях за предстоящата 2019/2020 учебна година.

            Кандидатстването е валидно както за обявените свободни места за Първа възрастова група за деца родени през 2016 година и за яслените групи в детските градини за деца родени през 2017 година, така и за свободните места в останалите възрастови групи на детските градини на специализираната страница на https://dg.kazanlak.bg.

            Съгласно графика на дейностите до 20 април, събота, включително родителите ще могат да подават заявления онлайн на https://dg.kazanlak.bg или на място в детските градини. Резултатите ще бъдат обявени на 23 април, вторник, а записването на класираните деца ще бъде извършено от 23 април, вторник до 3 май 2019 г., петък, включително.

Пълният график за прием в детските градини може да бъде разгледан на интернет страницата на Община Казанлък в раздел „Дирекции и отдели“ – „Хуманитарни политики“ – „Образование“ – „Детски градини“, както и на https://dg.kazanlak.bg. Напомняме, че датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на окончателното класиране.

            Родители, подали заявления преди 09.042019 г. не е необходимо да подават втори път такива, тъй като подадените преди тази дата заявления са актуални и ще участват равностойно в класирането.

            За родителите, които нямат достъп до интернет, директорите на детските градини са създали необходимата организация за подаване на заявления на място. При промяна на обстоятелствата всички заявени данни в посочените критерии могат да бъдат актуализирани само в срока за регистрация, т.е., до 20 април, събота, включително. Редакция на вече подадено заявление може да бъде направена онлайн от родителите или на място в детските градини, където е подадено първоначално заявлението, без да се губи полученият вече входящ номер. Определящ за окончателното класиране е последният вариант на заявлението.

            Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, доказващи декларираните в Заявлението данни. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано и отпада от приема. То може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

            Заявленията подадени лично от родителите и тези подадени на място в детските градини са равностойни.

Пресцентър на община Казанлък

 

03.04.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378