Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3

Длъжност

Име и фамилия

Декларация по чл.35,ал.1,т.1

Декларация по чл.35,

ал.1,т.1 дата

на подаване

Декларация по чл.35,

ал.1,т.3

 

Старши експерт „Екология“

Натали Бонкина

Изтегли

07.01.2019

 

Младши експерт „Икономика по управление на собствеността“

Детелина Йоргова

Изтегли

13.02.2019

 

Инспектор  МП

Даниела Назърова

Изтегли

20.02.2019

 

Младши инспектор МКБПП

Мария Ненова

 

11.03.2019

 

Младши експерт Транспорт

Маргарита Стефанова

Изтегли

08.04.2019

 

Главен специалист в счетоводството

Сияна Петрова

 

02.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378