Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 - 2019 г.

Декларации по ЗПКОНПИ

Длъжност

Име и фамилия

Декларация по чл.35,

ал.1,т.2 дата

на подаване

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35,ал.1,т.4 от ЗПКОНПИ

Главен специалист в счетоводство и архив

Мария Бузова

20.02.2019

Изтегли

 

Старши експерт „Екология“

Натали Бонкина

07.01.2019

Изтегли

 

Младши експерт „Икономика по управление на собствеността“

Детелина Йоргова

13.02.2019

Изтегли

 

Инспектор  МП

Даниела Назърова

20.02.2019

Изтегли

 

Младши експерт „Секретар на МКБППМН“

Мария Ненова 

 13.03.2019

 Изтегли

 

Младши експерт Транспорт

Маргарита Стефанова

11.04.2019

Изтегли

 

Главен специалист в Счетоводството

Сияна Петрова

13.05.2019

Изтегли

 

Инспектор МП

  Соня Симеонова 29.05.2019 Изтегли  

Главен специалист счетоводство

Деница Узунчева 27.05.2019 Изтегли  
Старши експерт ТИКС  Божидар Куманичлиев 30.05.2019 Изтегли  
Юрисконсулт Радостина Кирилова 08.08.2019 Изтегли

 

Младши експерт "Домакин" Таня Баракова 17.07.2019 Изтегли  
Младши експерт "Екология" Милена Нейчева 05.05.2019 Изтегли  
Старши счеоводител Стефка Козарова 24.09.2019 Изтегли  
Старши специалист счетоводител и архив Мария Николова 15.10.2019 Изтегли  
Старши счетоводител Виолета Стойкова 05.11.2019 Изтегли  
Главен специалист в счетоводството Наталия Денчева 17.10.2019 Изтегли  

 

публ. на 13.05.2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220