Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 - 2019 г.

Декларации по ЗПКОНПИ

Длъжност

Име и фамилия

Декларация по чл.35,ал.1,т.1

Декларация по чл.35,

ал.1,т.1 дата

на подаване

Декларация по чл.35,

ал.1,т.3

 

Старши експерт „Екология“

Натали Бонкина

Изтегли

07.01.2019

 

Младши експерт „Икономика по управление на собствеността“

Детелина Йоргова

Изтегли

13.02.2019

 

Инспектор  МП

Даниела Назърова

Изтегли

20.02.2019

 

Младши експерт "Секретар МКБППМН"

Мария Ненова

Изтегли

11.03.2019

 

Младши експерт Транспорт

Маргарита Стефанова

Изтегли

08.04.2019

 

Главен специалист в счетоводството

Сияна Петрова

Изтегли

30.04.2019

 

Инспектор МП

Соня Симеонова

Изтегли

27.05.2019

 

Главен специалист счетоводство Деница Узунчева Изтегли 27.05.2019  
Старши експерт ТИКС Божидара Куманичлиев Изтегли 27.05.2019  
Юрисконсулт Радостина Кирилова Изтегли 09.07.2019  
Младши експерт "Домакин" Таня Баракова Изтегли 15.07.2019  
Младши експерт "Екология" Милена Нейчева Изтегли 26.08.2019  
Старши счеоводител Стефка Козарова Изтегли 02.09.2019  
Старши специалист счетоводител и архив Мария Николова Изтегли 01.10.2019  
Старши счетоводител Виолета Стойкова Изтегли 07.10.2019  
Главен специалист в счетоводството Наталия Денчева Изтегли 17.10.2019  
Старши експерт ИУС Стефка Иванова Изтегли 19,12,2019  

 

публ. на 15.05.2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220