Община Казанлък получи финансиране по 2 проекта от ПУДООС

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) публикува списък на проекти, одобрени за финансиране в рамките на Национална Кампания „Чиста околна среда 2019 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“.

Финансиране от ПУДООС получават 2 проекта от община Казанлък: 

  • Проект „Парк „Кулата“ - място за отдих и игри - Етап 1, гр. Казанлък“ на Община Казанлък, на стойност 9 971,90 лв.;
  • Проект „Занималня на открито от ДГ № 3 „Теменуга“, гр. Казанлък“ на ДГ № 3 „Теменуга“, гр. Казанлък, на стойност 5 000 лв. ,

измежду повече от 10 проекта, кандидатствали пред ПУДООС от институции и организации на територията на община Казанлък, в т.ч. проекти на Общината, кметства, училища и детски градини.

Проект „Парк „Кулата“ - място за отдих и игри - Етап 1, гр. Казанлък“ на Община Казанлък има за цел да подобри физическата и жизнената среда в гр. Казанлък. В рамките на проекта ще се създаде зона за отдих и игри с площ от 646 кв. м. в имот при граници: север и юг – ул. „Емануил Манолов“, запад – ул. „Братя Бъкстон“, а на изток – ул. „Тюлбенска“ в гр. Казанлък.

Проектът ще се изпълни с активното участие и доброволния труд на гражданите, живеещи в съседните къщи и жилищни блокове, млади хора, членове на младежки и НПО организации - общо 112 човека.

Дейностите, които ще бъдат реализирани са: почистване на терена, терасиране, заравняване, залесяване, обособяване на алеи и поставяне на паркова мебел.

Проект „Парк „Кулата“ - място за отдих и игри - Етап 1, гр. Казанлък“ надгражда резултатите, постигнати при реализацията на проектите на Община Казанлък: „Красив залез“, „Казанлъшки оазис“, „Парк Изток”, парк в междублоково пространство на бул. ,,Розова долина“ и „Облагородяване на междублоково пространство на ул. “Константин Величков“, финансирани по Национална кампания „Чиста околна среда”.

По проект „Занималня на открито от ДГ № 3 „Теменуга“, гр. Казанлък“ ще се изгради кът на площ от 300 кв. м. в двора на детската градина, в който ще се провеждат от учители и деца различни дейности, игри и експерименти в пряк контакт с природата. Занималнята на открито ще представляваща кът с маси, пейки, работна дъска, кошчета за разделно събиране на отпадъци, участъци за опитно поле за отглеждане на зеленчуци и билки, както и кът за игра, с катерушки и пързалки. У децата ще се възпитава екологично отношение към околната среда и опазването й чрез представянето по интересен и полезен начин на достъпна информация за живата и неживата природа, която ни заобикаля, както и различни идеи за включването на темите в ежедневната педагогическа работа.

Стремежът на Община Казанлък да превръща все още необлагородени места в града в облагородени нови паркови, междублокови пространства и зони за отдих е важен елемент от общинската политика за развитие на модерна градска среда и отговаря на регионалната политика за развитие на общността.

Целта на кампанията „Чиста околна среда 2019 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда.

 

Пресцентър на община Казанлък

 

16.05.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220