Кметът отговаря: За изминалите 3 години са залесени 199 дка на територията на община Казанлък като са вложени 12 338 бр. фиданки

Община Казанлък стопанисва и управлява общински гори от 2012г. с грижа на добър стопанин. Приходите във финансови средства за 2016г. – 2018г. по тази дейност са 197 426,91 лв.

        

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАДЖОВ,

          

            Във връзка с Ваше питане с вх. № ОС-3011/19.07.2019 г., Ви информирам следното:

  • По т.1 реализирани приходи от ползване на дървесина  от горски територии, собственост на Община Казанлък  с фирма “Пениталес“ ООД за периода

2016 г.-2018 г. приходите са на стойност 197 426.91 лв.

 

  • По т. 2 залесени площи по договор с “Пениталес“ООД:

За периода 2015 г.- 2018 г. са залесени 199 дка на територията на община Казанлък като са вложени 12 338 бр. фиданки от клона I-214.

 

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък

 

 

 

 

25.07.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378