Кметът отговаря: По Наредба №30 за движението на превозни средства на територията на община Казанлък ППС с животинска тяга се регистрират в кметството на населеното място по местоживеене на собственика

С промените в същата наредба с Решение № 974/28.02.2019 г. на Общински съвет – Казанлък всички собственици, регистрирани по стария ред са уведомени писмено за промените и срока за пререгистрацията.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИНЕВА,

                       В отговор на Ваше питане с вх. №ОС- 2998 от 17.07.2019 г., Ви уведомявам  следното:

Съгласно чл. 7 на Наредба №30 за движението на превозни средства на

територията на община Казанлък ППС с животинска тяга се регистриратв кметството на населеното място по местоживеене на собственика. ППС с животинска тяга с рег. № Г. Черковище 039 е регистрирано в кметство Горно Черковище през юли 2012 г., в съответствие с действащите тогава изисквания.

Посоченото ППС с животинска тяга не е пререгистрирано съгласно последните

изменения на Наредба №30, приети с Решение № 974/28.02.2019 г.

 

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък

 

25.07.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378