Покана до местните структури на политическите партии и за провеждане на консултации за съставите на СИК

ДО

ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА:

Партия „ГЕРБ”

Коалиция „БСП за България“

Коалиция „Обединени патриоти“

Партия „ДПС“

Партия „Воля“

Коалиция „Демократична България-обединение“

                                                                 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс /ИК/, Ви каня на 17 септември 2019 г. /вторник/ от 17.00 часа в Заседателна зала в сградата на община Казанлък – бул.”Розова долина” № 6,  за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Във връзка с назначаване на СИК е необходимо да представите следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението

- трите имена и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

           

Изискуемите документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултациите и се изпращат заедно с предложението на кмета на общината до ОИК Казанлък.

Съгласно сроковете определени в ИК, предложенията за съставите на СИК трябва да се представи в ОИК Казанлък не по късно от 25 септември 2019 г.

С уважение,

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на община Казанлък

 

публ. на 12.09.2019 г.

Избори за общински съветници и кметове 27 октомври 2019 г.

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220