Шипканлии обсъдиха проекта за възстановяване на читалище „Светлина“

Поетите обещания от Министъра и Кмета на Общината са изпълнени

Обществено обсъждане за бъдещето на историческата сграда на читалище „Светлина“ се състоя в Народно читалище „Светлина – 1861“, град Шипка в четвъртък вечер. Близо година след обявяването на кампания за набиране на средства за спасяването на културното средище в балканското градче ангажираните страни по възстановяването отчетоха свършеното.

Община Казанлък през юли миналата година спешно обезопаси сградата и монтира СОТ. Това даде възможност да бъде възложено конструктивно обследване, което излиза с положително становище за състоянието на постройката и нейното бъдеще. „Сградата е добре. Може с реконструкция да заживее дълги години напред.“, съобщи категорично един от най-добрите специалисти в тази сфера у нас проф. д-р инж. Румен Гуглев, „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД. Около месец той посвещава да проучи състоянието на основната постройка на едно от първите български читалища, с близо 150-годишна история и прилежащите към нея, за да обмисли възможностите й за нов живот. „Автентичната зала може да бъде запазена, плюс оползотворяване на пристройките, изградени през 80-те, защото те са необходими като допълнителни помещения за пълна функционалност на бъдещ културен център.“, казва експертизата. „Разрушенията са главно в резултат на безстопанственост, вандализъм и агресията на валежите.“, гласи мнението на специалистите за нанесените през десетилетия назад щети върху салона.

Министърът на културата Боил Банов изпълни желанието на жителите на Шипка сградата на легендарното читалище „Светлина“ да получи статут на недвижима културна ценност, паметник на културата от местно значение. Това й дава адекватна юридическа и устройствена защита и много по-широки възможности за търсене на финансиране на проекта по възстановяване.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова отчете свършеното от Общината: обезопасяване на сградата, охрана, конструктивно обследване, технически проект за ремонт, придвижване на документацията за съгласуване към Министерството на културата. „Обнадеждена съм за бъдещето на НЧ„Светлина“, защото в Долината на тракийските царе предстои изграждането на голям проект – „Светът на траките“, който естествено ще свърже културно-историческите забележителности наоколо с читалището, като духовен и културен център. Трябва много добре да се обмисли функцията на сградата и тя да се отвори не само за Шипка, а за общината и областта.“, подчерта Кметът на Казанлък.

Обществеността на Шипка благодари за свършеното до тук и даде обещание, заедно с читалищното настоятелство да се организира национална кампания за набиране на средства за ремонтите. Община Казанлък ще внесе искане към Министъра за ремонт на покрива.

 

Пресцентър на община Казанлък

 

13.09.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220