Община Казанлък ще кандидатства по Програма ”Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Решението за кандидатурата на Общината, с насоченост към култура и културно наследство, като ресурси за местно и регионално развитие, бе гласувано днес на последното за мандата заседание на Общински съвет – Казанлък.

„Това е една възможност, която искаме да използваме, за да можем да надградим всички събития, заложени в проекта „Светът на траките”, в рамките на който ще бъде изгразден изцяло нов комплекс, портал към Долината на тракийските царе”, коментира заместник – кметът Лилия Цонкова.   

Проектното предложение на Община Казанлък ще бъде по Програма ”Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. По програмата ще бъдат подкрепени финансово проекти, които съдават ново културно съдържание, чрез организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др., които целят привличането и развитието на нови публики и разширяват обхвата на културната дейност на местно и регионално ниво.

 

В Общината е създадена работна група за предложения на различни идеи, съобщи Сребра Касева, началник „Кабинет“ на Кмета. В нея участват представители на културните институти в Казанлък. Те ще разгледат варианти за създаване на ново културно съдържание чрез организиране на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др., чрез които да бъдат привлечени нови публики и да бъде разширен обхватът на културните дейности.

Предвиденото финансиране е между 50 хиляди и 200 хиляди евро, финансова помощ за публични органи до 100% от общите допустими разходи. Продължителността на проекта трябва да бъде между 6 и 24 месеца, с краен срок за приключване – април, 2024 година.

Срокът за кандидатстване с проектни разработки пред Министерство на културата, като Програмен оператор на Програмата е до 03 декември, т.г.

Пресцентър на община Казанлък

 

26.09.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220