Община Казанлък ще предоставя безплатен безжичен интернет

Община Казанлък спечели ваучер по инициативата WiFi4EU, която се финансира от Европейската комисия (ЕК) по Механизма за свързване на Европа - сектор „Телекомуникации“. Чрез инициативата Европейската комисия цели да насърчи безплатния достъп до безжичен интернет (Wi-Fi) за граждани и посетители на обществени места, като паркове, градинки, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи навсякуде в Европа.

Безвъзмездните средства, предоставени под формата на ваучер са в размер на 15 000 евро и ще послужат за покриване на разходите за създаване на точки за публичен достъп до безжичен интернет. Ваучерите по инициативата WiFi4EU могат да се използват за инсталиране на изцяло нова публична безжична мрежа, за модернизиране или разширяване на обхвата на съществуваща публична Wi-Fi мрежа.

На 22.09.2019 г. бе подписано Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства от страна на Европейската комисия. Следващата стъпка е да се направи избор на инсталационна компания, която да изгради избрани точки за достъп до високоскоростен интернет в рамките на 18 месеца от подписване на споразумението.

27.09.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220