Нов филиал на „Детска млечна кухня“ в село Енина

От днес майките, ползващи услугата „Детска млечна кухня“ в с. Енина получават храната на малчуганите в изцяло нов, удобен филиал. В навечерието на един от най-големите християнски празници – Димитровден жителите на Енина могат да се похвалят с още една придобивка – нов филиал на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“.

Официално начало на работата на новия филиал даде Лилия Цонкова, заместник-кмет Проекти с външно финансиране и хуманитарни политики“. Тя пожела на майките да ползват с удоволствие услугата и да отглеждат спокойно децата си. От своя страна, майките благодариха за обновеното пространство и улеснението.

От създаването си до настоящия момент пунктът за раздаване на здравословна храна на най-малките жители на Енина се намираше в старите помещения на бившата Здравна служба. Пребазирането е част от планираните дейности на Община Казанлък за надграждане на работата по един от основните приоритети на общинската политика – задържане на младите хора в региона чрез осигуряване на условия за здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие на децата и техните родители.  В тази посока, Общински съвет – Казанлък на последното си заседание през м. септември взе решение за разкриване на нов пункт на Детска млечна кухня и в с. Горно Черковище, чрез който Община Казанлък ще подпомага родителите на деца до 3 години ежедневно, като създава условия за осигуряване на разнообразна и здравословна храна.

Всяко дете си тръгна с красива топка за игра – подарък от Община Казанлък.

 

Пресцентър на община Казанлък

 

 

25.10.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220