Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища

Публикувано на: понеделник, 04 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 04.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, приета с Решение № 304 от 24.07.2012 г. на Общински съвет - Казанлък, изм. с Решение № 839/17.12.2013 г., изм. с Решение № 857/24.01.2014 г., изм. с Решение № 1315/13.05.2015  г., изм. с Решение № 147/28.04.2016 г., изм. с Решение № 202/30.06.2016 г., изм. с Решение № 975/28.02.2019 г., изм. с Решение № 1085/27.06.2019 г.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Центъра за информация и обслужване на граждани на Община Казанлък, на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, както и на следния електронен адрес: mayor@kazanlak.bg  

 

Мотиви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12

Предложение за промяна

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220