Първо разширено заседание проведе новият Председателски съвет на Общински съвет – Казанлък

Първо разширено заседание проведе новият Председателски съвет на Общински съвет – Казанлък, с участието на всички групи съветници. Поводът бе бюджетът на общината за 2020 г. Предвид европейските регламенти за нарастващи отчисления, въведени от Министерство на околната среда и водите, разходите за отчисления на депониране на отпадъци са се увеличили 246 %, което се равнява на сериозната за общинския бюджет сума от над 1,5 млн.лв. за предстоящата 2020 г. В същото време, за последните 8 години Такса „Битови отпадъци“ /ТБО/ като облог на населението в община Казанлък не е увеличавана, приходите,  постъпващи в общинската хазна, остават едни и същи. На фона на това минималната работна заплата се е увеличила със 110%, нарастване със 160% има и на фонд „Работна заплата” и за осигуровки. Анализирайки всичко това, общинските съветници в новия Председателски съвет се обединиха около мнението, че досегашният приход е недостатъчен за покриване на разходите през 2020 г. в представената от екипа на Кмета прогнозна План – сметка. Сравнителният анализ на приходите и разходите за периода 2011-2019 г. показва едни и същи приходи при увеличаващи се разходи, регламентирани в законодателството. Така например от 2017 г. насам, с въведените в община Казанлък задължителни мерки от ЕС за екологизация, Общината е длъжна да депонира, сепарира и компостира отпадъците си, което е немалък разход от целия бюджет – към 2019 г. бе дотиране в размер на 550 000 лв., а през новата 2020 г. ще бъде над 1,5 млн.лв.

На екипа на кмета на община Казанлък съветниците препоръчаха при изготвянето на прогнозната План – сметка да работят със заложено увеличение на Такса „Битови отпадъци“ с увеличение на 4 промила за града и 6 промила за селата. Новият Председателският съвет бе единодушен, че за промяната е необходима разяснителна кампания. Увеличението на ТБО през 2020г. ще позволи по-безболезнен преход към по-високи такси с влизането на новия закон през 2021 година. Тогава ще бъде въведен принципът на отчитане на размера на облога на база брой живущи в едно домакинство, който е сочен за най-справедлив – плаща този, който генерира отпадък и плаща толкова, колкото отпадък е генерирал. С промяната на Закона само след година увеличението на ТБО ще стане неизбежно.

Пресцентър на община Казанлък

 

 

27.11.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220